Nowoczesne technologie w warsztacie nauczyciela

WIZU-EBOK-NA-STRONKE

W e-booku znajdziesz:

Programów
Aplikacji Internetowych
Narzędzi wspomagających nauczanie

Dlaczego warto wykorzystywać nowe technologie w edukacji?

Aktywizują do czynnego udziału w zajęciach

Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, programów i narzędzi angażują uczniów do czynnego udziału w zajęciach. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom metodycznym uczniowie zyskują większą wiarę we własne możliwości i z chęcią podejmują większy wysiłek umysłowy. W myśl nurtu holistycznej edukacji uczeń jest stale w centrum uwagi, dzięki czemu może aktywnie uczestniczyć w procesie zdobywania wiedzy.

Angażują wszystkie zmysły

Dzięki zatosowaniom nowoczesnych metod nauczania edukacja spełnia swoje podstawowe zadania, a poza uczeniem również staje się zabawą. Dzięki temu możliwe jest kształcenie wielostronne, nazwane przez W. Zaczyńskiego "uczeniem przez przeżywanie". Tak zaprojektowany proces edukacyjny sprawia, że uczniowie szybciej przyswajają wiedzę angażując wszystkie swoje zmysły.​

Ułatwiają współpracę

Czy wiesz, że edukacja rówieśnicza jest jedną z najbardziej efektywnych strategii nauczania i uczenia się? Możesz wykorzystywać nowoczesne narzędzia podczas prac zespołowych. Uczniowie na pewno chętnie będą ze sobą współpracować. W pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod możesz wyłonić liderów, którzy będą pomagać słabszym uczniom. Wzajemne wsparcie i pomoc sprzyja efektywnemu uczeniu.

Indywidualizaują proces nauczania

Dzięki zastosowaniom odpowiednich aplikacji i programów możesz dostosować treści nauczania do umiejętności intelektualnych uczniów. Nowoczesne lekcje to sposób na wielopoziomową edukację i indywidualne podejście do każdego ucznia. Dzięki takiemu założeniu każdy uczeń będzie mógł pracować we własnym tempie.

Przygotowują do życia w społeczeństwie informacyjnym

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii kształcisz w uczniach kompetencje informacyjne i medialne, dotyczące wyszukiwania informacji, rozwiązywania problemów, obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z nowych mediów.

Oszczędzają czas

Stosowanie nowoczesnych technologii oszczędza czas i pozwala nauczycielowi na automatyzację w projektowaniu zajęć lekcyjnych. Raz przygotowane dydaktyczne materiały cyfrowe, wizualne i medialne można wykorzystywać wielokrotnie.

Chcesz stosować nowoczesne metody nauczania?

Chcesz otrzymać fragment?

Copyright © 2018, Kinga Mzyk: Nowoczesne technologie w warsztacie nauczyciela | Polityka Prywatności